Em gái sau khi 3 lần thi lại môn thể dục thì cuối cùng cũng đã đỗ được nhưng ai ngờ ngày mưa em lại ra đây đứng hát khổ thế áp lực học tập đã ảnh hưởng tới em hơn cả chất độc màu da nâu rồi

Em gái hồn nhiên bây giờ lại đứng giữa trời mưa hát rồi

Áp lực học hành là như thế này sao

Khổ thân em tôi

Đây chính là áp lực của học hành đã ảnh hưởng đến sinh viên, các thầy cô chú ý nha!!!

Theo khám phá